Smeltende stemme (2021)

Jo David Meyer Lysne


I «Smeltende stemme» har jeg undersøkt hva som skjer når musikken smelter. I en open form, møter lytteren musikalsk materiale fra Tryllefløyten, en av vår tids mest spilte operaer, i det den smelter og går i oppløsning. Deutsche grammofon ́s vinyl-utgivelse med Karl Böhm og Berliner Philharmonikers innspilling av Tryllefløyten er støpt om til seks 12-tommere av is. Mens vinyl- stiften graver seg ned i rillene, og brutalt skraper vekk det musikalske materialet, kan man som lytter engasjere seg i vinylens begrensing i tid.


Jeg ønsker å invitere lytteren inn i en annerledes lyttesituasjon, hvor det man gjerne oppfatter som den meningsbærende musikken og tekstformidlingen, på en måte ligger i bakgrunnen av lyden, tilslørt av det kaotiske, repetetive og fortettede. Det gjør at man må utfordre seg selv til å lytte på en litt annerledes måte enn man kanskje er vant til.


Verket er skrevet til den digitale markeringen Fri Kunst, som finner sted 1.-7. mars 2021. I denne konteksten har jeg hatt et ønske om å undersøke den kunstneriske ytringens sårbarhet i samtiden vår. Hvordan blir den kunstneriske ytringen svekket, når vi ikke kan formidle kunsten vår i et rom og et felleskap hvor opplevelsen kan oppleves som sanselig? Hvordan lytter og forholder man seg til en stemme som er i ferd med å forsvinne? En stemme som smelter, falmer, forsvinner eller overdøves?


Komposisjon av Jo David Meyer Lysne
Filming og fargeredigering ved Jenny Berger Myhre
Spilt inn ved Flerbruket av Magnus Skavhaug Nergaard, januar 2021.
Mastering av Lasse Marhaug